Auteursarchief: SBEV-NK

180112 Mededeling /Attentie Staat van de wegen en paden Duinkersoord

 

Januari 2018

De wegen en paden verkeren in Duinkersoord in de herfst en winter doorgaans in (zeer) slechte staat. Momenteel zijn er veel gaten en kuilen die vol met water staan. In het donker fietsen op de paden is af te raden.

De gaten worden doorgaans hersteld in maart van elk jaar.

Dat de gaten niet gerepareerd kunnen worden tijdens de herfst- en winterperiode heeft te maken met de toepassing van kleischelpen op de wegen. Het is zinloos om gaten die vol met water staan opnieuw te vullen met schelpen, dit dient te geschieden tijdens een droge periode. Helaas hebben kleischelpen de eigenschap om de waterdoorlatendheid van de paden ernstig te belemmeren, vandaar dat er veel water blijft staan.

De klimaatverandering, vooral heftige regenbuien, de toename van het gemotoriseerd verkeer zoals bagagevervoer, taxi’s, boodschappendienst, schoonmaakdiensten, vuilnisophaal en bouwverkeer hebben er toe geleid dat de wegen vandaag de dag zwaar te lijden hebben, met alle kuilen als gevolg. Ook is verhuur/gebruik van de huizen in de herfst/winterperiode de afgelopen jaren flink toegenomen op het “zomer” huizenterrein met als gevolg dat er nu veel klachten zijn over de wegen in de winter- en herfstperiode. De gemeente Vlieland en SBB zijn overigens niet verantwoordelijk voor het onderhoud, doch dat zijn de ondererfpachters van het terrein, verenigd in de SBEV.

De SBEV laat minimaal eenmaal per jaar groot onderhoud uitvoeren en incidenteel klein onderhoud. Het bestuur is momenteel bezig met een plan voor een totale renovatie van het padennet om de gewijzigde omstandigheden van klimaat en gebruik beter het hoofd te bieden. Dit plan omvat een reconstructie van de paden, verbetering afwatering, aanpassing circulatie en wellicht overstappen van kleischelpen naar een alternatieve halfharde verharding die beter water doorlaat. Naar verwachting zullen de plannen in de lente klaar zijn. De ondererfpachters kunnen de plannen inzien door in te loggen op deze pagina.

Wij rekenen op uw begrip en vragen u en uw huurders voorzichtig te zijn op de paden.

Bestuur SBEV.

 

 

170824 Zielige piepende grijze meeuwen

Hebben jullie die zielige grijze meeuwen al gezien en gehoord?

24 augustus 2017

Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

Gaat deze het redden?

typische bedelhouding van een eerste jaars meeuw

Hebben jullie die zielige grijze meeuwen al gezien en gehoord? Die meeuwen zijn dit jaar geboren en van voer voorzien door de ouders tot eind juli ongeveer. Vanaf dat moment moeten de jongen op eigen kracht hun eigen voer zien te verzamelen. Niet meer bedelen bij de ouders, maar zelf aan de slag om magen te vullen. Vooral de jongen die als laatste uit de eieren zijn gekomen, moeten hun energie stoppen in eten zoeken. Als ze blijven bedelen, dan gaan ze het niet redden. Ja, natuur kan hard zijn.

Hartverscheurende geluiden zijn nu te horen.

Waar je nu ook komt op Vlieland, ze zijn overal te zien en te horen. Klagelijk piepend achter ouders aan vliegend. Op de grond  zie je ze zielig met de kop gestrekt naar de ouder(s) bedelen om voer. Het heeft geen zin, de ouders voeren niet meer. Laatst zag ik nog een volwassen meeuw een krab neersmijten voor een jong. Het leek alsof de vogel wilde zeggen: “en nu ga je het zelf doen”, vervolgens vloog de volwassen zilvermeeuw weg.

Zielig?

Het is best een zielig gezicht, als de meeuwenouders hun jongen niet meer voeren. Ze verhongeren uiteindelijk en worden weer opgenomen in de natuur. Ze zijn in omvang best al groot, maar wegen haast niets mee. De ouders zijn zeer consequent; ze leveren geen voer meer. Hier is duidelijk sprake van de ‘overleving van de sterksten’, daarmee blijft de soort ook sterk en daar zijn alle beesten mee geholpen. Immers, als 1 meeuwenpaar per jaar 1 jong weet groot te brengen, blijft de soort bestaan en alleen de sterksten overleven.

Wat te doen met deze verzwakte meeuwen?

Komende tijd zullen er weer heel wat zwakke meeuwen bij ons gebracht worden. Dat geeft niks, we zullen ook uitleg geven wat er aan de hand is. Het heeft geen enkele zin, om deze beesten weer terug te brengen in de natuur. Daarmee help je de natuur niet. We zorgen er voor, dat de vogels niet lang te lijden hebben. Meer kunnen we niet doen.

170217 Tuin(duin)afval-NIET in vuilniscontainers s.v.p.

Woont u buiten de bebouwde kom en wilt u tuinafval (snoeien Rozenbottels bijv.) aanbieden, dan dient u dit door te geven aan de gemeente. Dit kan telefonisch 0562-452700 of via email burgerzaken@vlieland.nl   Dus s.v.p. NIET in de reguliere vuilniscontainers!

U kunt uw tuinafval tot 100 kg per maand ook gratis brengen naar het gemeentelijk overslagperron.

 

170128 Documentaire Vlieland

http://www.npo.nl/fryslan-dok/28-01-2017/POW_03284218

Vogelvrij op Vlieland

In ‘Gasten tusken eb en floed’ staat de zoektocht naar het karakter van Vlieland centraal. Documentairemaker Remco de Vries registreerde een jaar lang de natuur en haar gasten op Vlieland. Het landschap en wat daarin leeft staat centraal met als rode draad de gasten die het eiland opzoeken; vogels en mensen. Als gast hoor je het eiland vooral te nemen zoals het is. De gewoonten van vogels en mensen op Vlieland geven karakter aan het eiland. Zo zitten vogels op specifieke plaatsen te broeden en hebben ook mensen een eigen plaats waar ze leven. Wat gebeurt er als vogels en mensen elkaar tegenkomen? Lente, zomer, herfst en winter; alle vier seizoenen komen voorbij. Hoofdspelers zijn onder andere de tapuit, de lepelaars en de drieteenstrandloper. Door de volledige documentaire heen zijn de boswachters van Staatsbosbeheer de gids op het Waddeneiland