Logo Vlieland

Wijzigingsplan woningbouw Nuonlocatie en Boereglop, Vlieland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland willen meewerken aan het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid voor woningbouw op de Nuonlocatie aan de W. de Vlaminghweg en aan locatie tegenover de Rabobank aan het Boereglop.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-31705.html