Erfpacht rond voor bunkerdorp Vlieland

VLIELAND Bunkerdorp Stelling 12H op Vlieland mag de komende dertig jaar gebruik maken van de grond waarop de drie woonbunkers en de keukenbunker liggen die deel uitmaakten van de Atlantik Wall van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.

Uiteraard moet er betaald worden voor deze erfpachtovereenkomst met Staatsbosbeheer, maar de initiatiefnemers zijn blij dat ze verder kunnen. Zij willen de onderkomens bij het Kantonierspad in de oorspronkelijke kleuren verven en inrichten. Ook gaat een nieuwe bunker als ontvangstgebouw fungeren.