Nog meer genieten van Kroon’s Polders; de vogelkijkhut is open!

21 november 2016

Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

doorkijk-rietscherm-4e-polderAfgelopen zaterdag 19 november was het dan eindelijk zover. De vogelkijkhut in Kroon’s Polders werd officieel door onze burgemeester Tineke Schokker geopend. Dit deed zij samen met Anne-Lieke Struijk (Vogelbescherming) en Tamara Bok (onze gebiedsmanager). Met een ferme knip in het lint werd de hut opengesteld. De complimenten waren talrijk. Op het aangelegde schelpeneiland waren rustende vogels goed te zien. De weergoden waren met ons: schitterende luchten en uit de wind de polders kunnen beleven in volle glorie. Wat wil een mens nog meer! Met de opening van deze observatiehut is Kroon’s Polders een stukje toegankelijker geworden; een wens van Vlielanders en gasten.

Wat gebeurde er nog meer?
De dijk tussen de Tweede en Derde Polder is doorbroken; de dijk die we gebruikten voor onze excursies. Er ligt nu een brug over, zodat we onze tochten gewoon kunnen blijven lopen. Op de laatste dijk (4e Polder) langs de Waddenzee is een trap geplaatst met bovenop een vogelkijkscherm. Ook dit geeft een prachtige blik in de polders. Het project van Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen’ krijgt hiermee dus echt een kroon op het werk.

is ie niet prachtig?
En…is ie niet prachtig?

Wie deden er mee?
De bijzondere hut is ontworpen door Wilfred Hilbers van buro Stad en Land. Als basis is een zeecontainer gebruikt, waarbij in de zijwanden 20 kijkluiken zijn gemaakt. De mannen van firma Bijlsma, die momenteel de laatste hand leggen aan al het werk van Wetterskip Fryslân, plaatsten de hut en de begeleidende rietschermen. Het Waddenfonds en provincie Fryslân zijn medesponsor en het schelpeneiland werd gesponsord door de firma Stern bv.

Waar hopen we op?
Dat de natuur haar eigen heerlijke gang gaat, weten we inmiddels en dat is maar goed ook. Maar wat zou het geweldig zijn als er inderdaad visdiefjes, bontbekplevieren en kluten hun plek vinden op het schelpeneiland. Nog mooier wordt het als ook de kokmeeuw een plek weet te veroveren, want dat zou kunnen betekenen dat ook de grote stern dan te zien zal zijn. Deze twee vogelsoorten hebben elkaar nodig. De kokmeeuw is de beschermer van de grote stern tijdens het broeden. De kokmeeuw alarmeert bij gevaar ook de grote stern. Een beetje dromen kan geen kwaad… het wordt een spannend voorjaar!