De wegen en paden verkeren in Duinkersoord in de herfst en winter doorgaans in (zeer) slechte staat. Momenteel zijn er veel gaten en kuilen die vol met water staan. In het donker fietsen op de paden is af te raden.

De gaten worden doorgaans hersteld in maart van elk jaar.

Dat de gaten niet gerepareerd kunnen worden tijdens de herfst- en winterperiode heeft te maken met de toepassing van kleischelpen op de wegen. Het is zinloos om gaten die vol met water staan opnieuw te vullen met schelpen, dit dient te geschieden tijdens een droge periode. Helaas hebben kleischelpen de eigenschap om de waterdoorlatendheid van de paden ernstig te belemmeren, vandaar dat er veel water blijft staan.

De klimaatverandering, vooral heftige regenbuien, de toename van het gemotoriseerd verkeer zoals bagagevervoer, taxi’s, boodschappendienst, schoonmaakdiensten, vuilnisophaal en bouwverkeer hebben er toe geleid dat de wegen vandaag de dag zwaar te lijden hebben, met alle kuilen als gevolg. Ook is verhuur/gebruik van de huizen in de herfst/winterperiode de afgelopen jaren flink toegenomen op het “zomer” huizenterrein met als gevolg dat er nu veel klachten zijn over de wegen in de winter- en herfstperiode. De gemeente Vlieland en SBB zijn overigens niet verantwoordelijk voor het onderhoud, doch dat zijn de ondererfpachters van het terrein, verenigd in de SBEV.

De SBEV laat minimaal eenmaal per jaar groot onderhoud uitvoeren en incidenteel klein onderhoud. Het bestuur is momenteel bezig met een plan voor een totale renovatie van het padennet om de gewijzigde omstandigheden van klimaat en gebruik beter het hoofd te bieden. Dit plan omvat een reconstructie van de paden, verbetering afwatering, aanpassing circulatie en wellicht overstappen van kleischelpen naar een alternatieve halfharde verharding die beter water doorlaat. Naar verwachting zullen de plannen in de lente klaar zijn. De ondererfpachters kunnen de plannen inzien door in te loggen op deze pagina.

Wij rekenen op uw begrip en vragen u en uw huurders voorzichtig te zijn op de paden.

Bestuur SBEV.