Dit troffen we op Paasmaandag aan en IS DUS NIET DE BEDOELING!

Overvolle containers met plastic vuilniszakken ernaast. Meeuwen en ratten verheugden zich al op een heerlijk maaltje. Maar dankzij onze terreinbeheerder Orpheus van der Veer ging dit laatste niet door. Hij heeft alle kartonnen dozen etc. èn dozijnen lege flessen er hoogstpersoonlijk uitgehaald en alsnog in de daarvoor bestemde papier- en flessencontainers gedaan zodat de huisvuilzakken toch in de groene containers pasten. En de vuilniswagen heeft de containers dinsdagochtend keurig geleegd.

We doen opnieuw een dringend beroep op alle huiseigenaren en hun huurders.

Papier hoort in de PAPIERCONTAINER en flessen horen in de GLASCONTAINER – zodat er genoeg plaats is voor plastic vuilniszakken in de huisvuilcontainers.

Laat geen etensresten in het duin achter en zet geen plastic huisvuilzakken naast de containers, zodat een nieuwe rattenplaag in het duin voorkomen kan worden.

Een aantal huiseigenaren is getraceerd en zal nog een persoonlijk schrijven ontvangen.