Nieuw Liberaal Vlieland en Groenwit sluiten coalitieakkoord

Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) en Groenwit presenteren het coalitieakkoord ‘balans in leefbaarheid’. Het akkoord is bijgevoegd.
De coalitie wil zich inzetten om de leefbaarheid op het eiland te behouden en te versterken. De opgaven en kansen ten aanzien van zorg, onderwijs, wonen en toerisme draaien direct of indirect eigenlijk allemaal om het behoud van leefbaarheid. Het akkoord beschrijft de ambities en koers waarover de partijen het eens werden. De coalitie vraagt het college nadrukkelijk de uitwerking ervan samen met de Vlielanders op te pakken.

Onder leiding van formateur Dick Visser waren NLV (met vier zetels de grootste partij na de verkiezingen van 21 maart) en Groenwit (met drie zetels de grootste winnaar) het vlot eens over een akkoord en de samenstelling van het college. De partijen dragen Rients Hoekstra (NLV) en Elsje de Ruijter (GW) voor als wethouder.
Het akkoord en de benoeming van de wethouders staat geagendeerd voor een extra raadsvergadering op 14 mei.

180425 Coalitieakkoord 2018 2022 Vlieland