National Geographic heeft een speciale Waddenspecial gelanceerd. De special staat helemaal in het teken van de Wadden, en de bijzondere flora en fauna in het gebied.

Onder de noemer ‘Schoonheid van de Wadden’ is er in de special aandacht voor onder andere de Waddeneilanden, de kwelders, de dijken en verdwenen dorpen. De special is in nauwe samenwerking met de redactie van National Geographic samengesteld en door ecoloog en filmmaker Ruben Smit grotendeels voorzien van beeldmateriaal.

Het eerste exemplaar werd 18 mei uitgereikt aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten. Dat gebeurde op een conferentie in Leeuwarden, waar werd gesproken over bescherming en beheer van de Waddenzee.

Hieronder de special in .pdf formaat:

Schoonheid van de Wadden – National Geographic Special