Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op grond van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland (APV 2011) een rookverbod ingesteld voor de periode van dinsdag 19 juni 2018 tot (vooralsnog) woensdag 5 september 2018 Dit in verband met de droogte van de afgelopen periode. Het rookverbod geldt in of binnen een afstand van 30 meter van de bossen, op heide of veengronden en in de duingebieden. Naast dit rookverbod geldt er ook een verbod tot het stoken van vuren in bovengenoemde natuurgebieden.