De gemeente zamelt één keer per maand het grof huishoudelijk afval*) in, afkomstig van particuliere huishoudens. De chauffeur treft regelmatig spullen aan die nog helemaal goed zijn en voor een ander nog bruikbaar. Het is dan ook zonde om deze spullen als afval te laten verwerken.

Daarom geven wij een ieder het volgende in overweging.

Sinds jaar en dag zamelt de Drumband niet alleen oud papier**)  en ijzerwaren in, maar ook nog goede verkoopbare artikelen.  Zij verkopen deze spullen in de “Drumbandschuur” en van de opbrengst ondersteunen zij het muziekonderwijs op het eiland. U kunt nog goede maar voor u overbodige artikelen elke zaterdag aan de weg zetten (uitsluitend in het dorp!) en deze worden door de drumbandmedewerkers opgehaald.

Heeft u heel veel bruikbare spullen of ‘woont’ u in het duinhuizenterrein dan kunt u ook de Drumband bellen voor een afspraak om het op te laten halen.

Contactpersonen zijn: Meilom Soolsma (0562-451294) en Henk Wolfswinkel (06-57991883).

*) Grof vuil en Tuinafval (Snoei/Knip) kunt u melden op  tel. 0562 – 452700 of via email: burgerzaken@vlieland.nl

**) In het duin wordt oud papier e.d. opgehaald door de gemeente – ook dit komt ten goede aan de drumband t.b.v. het muziekonderwijs. Stop dus geen kranten en kartonnen dozen in de huisvuil/afvalcontainers (die raken hierdoor ook veel te snel vol) maar doe ze in de speciaal hiervoor bedoelde papiercontainers.