En forensenbelasting idem dito al staat dit niet in dit artikel.

Zie hiervoor de ‘kaderbrief 2019’¬†op de site van de Gemeente Vlieland (Agendapunt 13 van de Raadsvergadering 17 sept. 2018 – Voorstel: punt 4).

180919 LC_ TB omhoog in 20120