181024 RWS_Uitvoering werkzaamheden versterking waterkering Vlieland

                   

Uitvoering werkzaamheden versterking waterkering Vlieland 

Rijkswaterstaat start begin november met de werkzaamheden om de primaire waterkering op Vlieland te versterken. De primaire waterkering wordt voor de komende 50 jaar op orde gebracht. Een primaire waterkering biedt veiligheid tegen overstroming vanuit de Noordzee en Waddenzee en is de begrenzing waarbinnen de rijksoverheid het hoogste waterveiligheidsniveau garandeert. Aan de Noordzeezijde is het een zogenoemde zandige waterkering, waarvan de hoogte en sterkte worden bewaakt.

In de duinen van Vlieland is één locatie waar te weinig zand aanwezig is om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Deze locatie ligt tussen de Manege de Seeruyter en de strandovergang Duinkersoord. Rijkswaterstaat brengt circa 14.000 m3 zand aan. Dit zand wordt door baggerschepen op het strand bij Duinkersoord aangebracht. Het zand wordt nadat het ontwaterd is medio november vanuit het depot met een hydraulische graafmachine en met rupsdumpers op de aanvullocatie gebracht.  Vervolgens wordt het zand met een graafmachine of shovel verwerkt.

Hieraan voorafgaand laat RWS eerst veldonderzoek verrichten of er ook beschermde soorten flora en fauna aanwezig zijn en of er mogelijk nog maatregelen moeten worden genomen. Als laatste activiteit wordt – waar nodig – vervolgens helm aangeplant. Al deze werkzaamheden vinden in nauw overleg plaats met Staatsbosbeheer die de ecologische monitoring voor haar rekening neemt.

Tijdens de werkzaamheden is met oog op de veiligheid (drijfzand en rondrijdende bulldozers en shovels) een deel van het strand en de transportroutes afgesloten voor publiek.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Jelle Bijlsma BV uit Giekerk en zullen enkele weken in beslag nemen.      

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Roelof Witting (e-mail janroelof.witting@rws.nl / gsm 06-51715710)