Onderstaand bericht is per email rondgestuurd aan de bagagevervoerders e.a. op Vlie:

9 Maart 2019

 Aan de bagagevervoerders op Vlieland en andere belanghebbenden,

 Zoals u wellicht weet is bij de herstructurering/vernieuwing van de wegen en paden op het Duinkersoord ook een nieuw Reglement voor het gebruik van Duinkersoord en Vliepark in werking getreden. Een van de nieuwe bepalingen in dat reglement is dat er in het  gebied van Duinkersoord en Vliepark geen (bagage)(aanhang)wagens meer geparkeerd mogen worden.

Dit geldt voor de wegen en paden, maar ook voor de eigen terreinen die bij de huizen horen. 

 Wel blijft het mogelijk de (bagage)wagens te gebruiken in de omgeving van het huis op de dag van aankomst en op de dag van vertrek.

 Voor de tussenliggende periode zullen de huurders/eigenaren een parkeeroplossing moeten vinden elders.  Aangezien de bagagevervoerders over het algemeen de partij zijn die deze  (bagage) wagens naar het duin slepen, lijkt het ons een goed idee als de bagagevervoerders dan ook een parkeeroplossing aanbieden.  

 Dus, in onze voorstelling gaat het in het vervolg zo:

 De bagagevervoerder brengt de bagagewagen naar het betrokken huis, haalt deze in overleg met de huurder/eigenaar weer op, op dezelfde dag, parkeert de bagagewagen op een locatie waar dat is toegestaan en brengt de wagen weer voor of op de dag van vertrek terug naar het betreffend huis.

 Wij begrijpen dat dit nogal een koerswijziging is voor betrokkenen, vandaar dat wij u reeds nu al informeren voordat het seizoen losbarst. We gaan er van uit dat de vervoerders een passende oplossing kunnen bieden.

 Wij rekenen op uw medewerking, bij vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken op bestuur@sbev.nl of bij praktische zaken bij onze terreinbeheerder op terreinbeheer@sbev.nl

 Met vriendelijke groet,

 Bestuur SBEV

Daan van der Vorm | Terreinbeheer