In verband met de aanhoudende droogte en gelet op de weersverwachtingen heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlieland besloten om op grond van artikel 2:18 van de APV Vlieland vanaf 2 juli 2019 en tot nader order een rook- en stookverbod in te stellen in bossen en natuurterreinen op Vlieland.

Dit rookverbod houdt in dat het verboden is om in bossen, heidegebieden, veen- of duingebieden (of binnen een afstand van dertig meter daarvan) te roken. Ook is het verboden om in de open lucht brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen. Het is ook verboden om vuur te stoken.