Nog even ter herinnering – geknipt van de site van de Gemeente (www.vlieland.nl) :

Grof huisvuil Vlieland aanmelden via  0562-452700 of via website
Grof huishoudelijk afval
Onder grof huisvuil wordt onder andere verstaan (tuin)meubilair en vloerbedekking. Per huishouden mag maximaal 1m3 worden aangeboden. Zet uw afval zodanig aan de weg dat de vrachtauto met knijper er goed bij kan.
Het grof huishoudelijk afval wordt op de eerste dinsdag van de maand opgehaald.

Het grof huisvuil kunt u op de dag dat het wordt opgehaald vanaf 07.00 uur aan de weg zetten. Bewoners van buiten het dorp moeten grofvuil wel aanmelden.
Aanmelden is mogelijk tot 16.00 uur de dag voor de ophaaldatum
Let op!
Bouw- en sloopafval zoals tegels, sanitair en tuinhekjes is geen grof huisvuil en moet u zelf aanleveren bij de milieustraat.
Ook verfblikken en ander chemisch afval kunt u niet als grof huisvuil aanmelden. Deze moet u zelf aanleveren bij de milieustraat.

Wit- en bruingoed
Onder wit- en bruingoed worden huishoudelijke apparaten verstaan zoals: koelkasten, diepvriezers, wasmachines e.d. Ook bruingoed zoals strijkijzers, televisies, acculaders, computers e.d. kunnen aan de weg worden gezet.
Voor witgoed en bruingoed geldt een speciale regeling. Deze goederen worden op de tweede dinsdag van de maand opgehaald. Wit- en bruingoed dient tenminste één dag van te voren worden aangemeld.

Kleine elektrische apparaten kunt u ook tijdens openingstijden inleveren op het gemeentehuis.
Groen tuinafval
Onder groen tuinafval wordt verstaan: alles wat u in de tuin knipt of snoeit aan bomen, hagen, struiken en ander plantmateriaal. Grond, plaggen en zand horen hier niet bij.
Tuinafval wordt elke derde dinsdag van de maand opgehaald en hoeft binnen de bebouwde kom niet te worden aangemeld. Bewoners van buiten het dorp moeten groenafval wel aanmelden.
Per huishouden mag maximaal 1m3 worden aangeboden. Takken dienen goed gebundeld te zijn. Zet uw afval zodanig aan de weg dat de vrachtauto met knijper er goed bij kan.