Ter info – naar nu eerst bekend is geworden (onze SBEV terreinbeheerder is met vakantie en niet op het eiland):
Vrijdagavond 18 oktober werd Vlieland geteisterd door een heftig onweer met zware windstoten uit het zuidwesten.
Volgens de overlevering zou er zelfs een windhoos(je) door Duinkersoord zijn getrokken. Nadere specificaties ontbreken maar dat er iets gebeurd is lijkt duidelijk.
Ooggetuigen hebben de volgende ochtend (zaterdag) de nodige foto’s van schade aan enkele duinhuisjes gemaakt.
Het zwaarst getroffen is Casarca waar het dak lijkt te zijn opgetild – het huis is voorlopig onbewoonbaar. Bij buurhuisjes Veertje en Margaretha bleef de schade beperkt tot afgewaaide dakpannen en gebroken ramen. Aan de overzijde van de Badweg werd bij de Korenbloem de vlaggenmast afgebroken en is een ruit ingewaaid.
Voorzover op dit moment bekend zijn er geen meerdere huisjes getroffen maar misschien is het toch verstandig uw beheerder/oppasser aan te sporen een rondje om uw huis te maken….