Op 3 en 4 december 2019 kwam de Firma Koers (sinds vorig jaar bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier) met groot materiaal en 20 ton Durecomix opnieuw naar Vlie om de door werkverkeer en (helaas) te hard rijden ontstane gaten en kuilen in de nieuw aangelegde wegen en paden in Duinkersoord te repareren -zie hier foto’s van de eerste activiteiten (stuk vanaf Fazant langs Kinkhoorn en Kapmeeuw is ook klaar – foto’s volgen later – ‘t was te donker):