200116_12 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen 200116_12 Bijlage1 Reactienota Zienswijzen

200116_12 Bijlage1 Reactienota Zienswijzen

Voor de volgende bijlagen moet u zelf naar de website van de gemeente gaan om ze in te zien – deze bijlagen zijn te groot voor de website en kunnen daarom niet geplaatst worden.

Bijlage 2 – Zienswijze Reclamanten 1 tm 6  en

Bijlage 3 – Ontwerp Bestemmingsplan Recreatiewoningen

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Vlieland/e570fa3f-694e-454e-8ee8-2af5a39022b2