Even voorstellen

Op 1 februari 2020 is de heer Anne Idema (links op de foto) begonnen als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Vlieland. De gemeentesecretaris is de spil tussen het college van B&W en het ambtelijk apparaat. Hij is adviseur en klankbord voor het college en geeft leiding aan het team beleidsambtenaren. Met de heer Idema heeft de gemeente een secretaris/directeur aangetrokken met een jarenlange ervaring in deze functie in de gemeenten Zijpe en Drechterland.

De heer Idema en zijn echtgenote wonen nu nog in Schagen. Zij hebben drie volwassen zonen die al het huis uit zijn. Als de woning op Vlieland die voor hen is gereserveerd gereed is, zal het echtpaar Idema zich permanent op Vlieland vestigen.