Staatsbosbeheer en gemeente investeren ruim een miljoen euro op Vlieland

Staatsbosbeheer en de gemeente Vlieland investeren 1,1 miljoen euro in duurzame recreatie- en natuurprojecten op Vlieland. Het geld komt beschikbaar door een aantal grondtransacties tussen beide. Donderdagmiddag hebben directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer en burgemeester Tineke Schokker van Vlieland een intentieverklaring ondertekend.

Door de overdracht wordt de gemeente eigenaar van de grond onder de jachthaven, sportcentrum Flidunen en het sportterrein. Een aantal van deze terreinen zijn al in gebruik bij gemeentelijke stichtingen. Met de overdracht ontstaan er logische verhoudingen en. veranderen enkele wegen en fietspaden van eigenaar.

Staatsbosbeheer wil de opbrengst van de transacties middels een groenfondsrekening investeren in het eiland. Projecten die daarvoor in aanmerking kunnen komen zijn investeringen in fietspaden, de samenwerking met het natuureducatiecentrum De Noordwester, natuurbelevings-routes voor alle leeftijden en verduurzaming van gebouwen en materieel van Staatsbosbeheer, Een werkgroep van mensen van Staatsbosbeheer en de gemeente gaat aan de slag met het programma. “Het Waddeneiland Vlieland te midden van het Werelderfgoed Waddenzee is één van de parels van Staatsbosbeheer. Met deze investering kunnen we de natuur, de recreatie en de Vlielander eilandgemeen-schap versterken. Dat is ons heel wat waard’’, aldus Sylvo Thijsen.

De bedoeling is om het geld de komende vier jaar te besteden. Burgemeester Tineke Schokker: “Met dit geld kunnen we investeren in een aantal projecten die hoog op onze gezamenlijke verlanglijst staan, maar waar we anders moeilijk geld voor konden vrijmaken. We kunnen het ook gebruiken als cofinanciering voor Waddenfondsaanvragen en zo het investeringsbedrag verder verhogen. Het maakt ons mooie eiland nog aantrekkelijker, zowel voor toeristen als voor de eigen inwoners.’’ Jaarlijks is er bestuurlijke afstemming tussen directie Staatsbosbeheer en het college gemeente Vlieland over de keuzes en voortgang. De directeur van Staatsbosbeheer neemt het finale besluit over de besteding uit het groenfonds.