t.a.v. Stichting Beheer Erfpacht Duinkersoord & Vliepark

Afgelopen zaterdag stond dit bericht in Uit Het Kastje:

vragenlijst toekomstvisie Vlieland

Vlieland is een prachtig eiland. De zee, de duinen en het dorp maken het eiland bijzonder. Maar Vlieland zou Vlieland niet zijn zonder de mensen die er wonen en recreëren.

Hoe ziet u de toekomst van de gemeente Vlieland?

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners hun mening geven, om zo invloed uit te oefenen op toekomstig beleid. Via een digitale enquête kan iedereen tot en met 6 mei aangeven hoe hij of zij de toekomst van Vlieland ziet: https://app.maptionnaire.com/nl/7149/

Deze vragenlijst is voor zowel bewoners als bezoekers, die willen bijdragen aan een Vlielandse leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Door het invullen van deze vragenlijst levert u voor Vlieland een bijdrage aan de voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet, waarbij we met u een blik op de toekomst willen werpen. Hoe denken en wensen we dat Vlieland er bij ligt in 2050?

De term ‘fysieke leefomgeving’ is in deze wet geïntroduceerd en is heel breed. Juist daarom gaat het ook iedereen aan. Onder de fysieke leefomgeving wordt bijvoorbeeld verstaan de gebouwen om u heen, maar ook de wegen, het water, de bodem, de lucht, het landschap, de natuur en de monumenten.

Ook de gevolgen die ingrepen in de fysieke leefomgeving hebben voor de gezondheid, de leefbaarheid, de duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij van belang.

De vragenlijst bestaat uit 15 pagina’s waarbij u kunt laten zien wat uw visie voor de toekomst van Vlieland is.

Let op: uw antwoorden worden niet tussentijds bewaard. Vul de enquête in één keer in en sluit af met de knop “klaar” op de laatste pagina.

Om u te bedanken voor uw tijd en moeite, verloten wij 30 cadeaubonnen ter waarde van € 50,- onder de invullers van de gehele enquête. Vul de enquête volledig in, vermeld uw e-mailadres op de laatste pagina en maak kans op een prijs!

Alvast bedankt voor uw visie!

 

Mogen wij u vragen om deze vragenlijst te verspreiden onder al uw leden, waarvoor dank!

Met vriendelijke groet namens de projectgroep Omgevingswet,

 

Sheila Schreuder