Hoe gaat Rederij Doeksen om met het coronavirus?

* Laatste update dinsdag 17 maart 2020, 10.30 uur *

Het coronavirus (COVID-19) houdt de hele wereld in zijn greep en het tegengaan van de verspreiding ervan heeft voor iedereen consequenties. Ook onze reizigers hebben veel vragen over het reizen met de veerdienst.

Rederij Doeksen is voortdurend in overleg met de Veiligheidsregio Fryslân en houdt de adviezen van het RIVM nauwlettend in de gaten. We merken dat mede door de genomen maatregelen er minder reizigers aanwezig zijn.

De centrale overheid heeft het openbaar vervoer en de veerdiensten van en naar de eilanden als primaire infrastructuur en levensader aangemerkt. Dit betekent dat de schepen voorlopig blijven varen en de gepubliceerde dienstregeling verandert vooralsnog niet.

Capaciteit schepen teruggebracht tot een derde

De maximale grens van 100 personen geldt nog niet voor vervoersbedrijven. Desondanks hebben we besloten om de capaciteit van alle veerschepen en sneldiensten terug te brengen tot slechts een derde van de normale capaciteit. Zo kunnen passagiers op de door het RIVM geadviseerde afstand van minimaal 1,5 meter van elkaar plaatsnemen. We vragen passagiers daarom dringend gespreid plaats te nemen aan boord en in de wachtruimtes.

https://www.rederij-doeksen.nl/corona