Onderstaande brief stuurde de Gemeente aan meerdere eigenaren die mee hebben gedacht over de lantaarnpalen aan de Badweg:

“Op 21 april jl. heeft het college besloten om akkoord te gaan met een aantal aanpassingen aan de openbare verlichting op Vlieland.

Deze aanpassingen zijn voorgesteld naar aanleiding van de proef met Dark Sky Waddengebied in 2019, waarbij 20 lantaarnpalen tijdelijk uitgeschakeld waren en 2 lantaarnpalen permanent verwijderd zijn.

Eén van de aanpassingen betreft de straatverlichting op de Badweg vanaf de Kampweg naar hotel Seeduyn.

Er zullen nieuwe, dimbare LED-armaturen op deze vier lantaarnpalen geplaatst worden die het licht naar beneden verspreiden, waardoor er geen (strooi)licht meer zal zijn.

De opdracht voor uitvoering van alle aanpassingen aan de openbare verlichting is inmiddels aan de onderhoudsaannemer gegeven, maar door corona is de levering van de nieuwe armaturen vertraagd.

Hierdoor zal het wellicht nog eventjes duren voordat de aannemer aan de slag kan, wij hopen echter dat alle aanpassingen aan de openbare verlichting vóór de zomer uitgevoerd zijn.

 Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 Met vriendelijke groet,

 Sheila Schreuder

Medewerker Fysiek Domein

 Dorpsstraat 127

8899 AE Vlieland

email:  s.schreuder@vlieland.nl