Rook- en stookverbod op drie Waddeneilanden vanwege aanhoudende droogte.

Op Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog geldt sinds 18 april een rook- en stookverbod. Dit is afgegeven vanwege de aanhoudende droogte.

Het verbod is van kracht in bos-, duin en natuurgebieden en bijbehorende bermen op de eilanden.

Zo is het verboden te roken, brandende of smeulende voorwerpen op de grond te laten vallen of weg te werpen en open vuur zoals een barbecue of vuurkorf te gebruiken.

De maatregelen zijn  afgekondigd voor onbepaalde tijd. Zodra de weersomstandigheden veranderen zal het verbod worden ingetrokken. Dit gebeurt in overleg met de Veiligheidsregio Fryslân.