LET OP: Huisvuilinzameling IN het duin beëindigd!

Vanaf heden wordt afval van de duinhuizen alleen nog opgehaald langs de verharde wegen Kampweg en Badweg.

 De afgelopen week zijn alle ‘oude’ afvalcontainers in het gehele duinhuizenterrein (Duinkersoord, Vliepark en Ankerplaats) door de gemeente verwijderd, dus ook die bij de Kaap en Pirola!

In sommige gevallen zult u dus iets verder moeten lopen met uw huisvuilzakken, namelijk naar de Kampweg of Badweg, waar nieuwe ondergrondse afvalcontainers langs de verharde weg zijn geplaatst.

Ook de aparte containers voor glas en voor papier zijn verwijderd, zowel in Duinkersoord als op Vliepark en Ankerplaats.

Er zijn slechts twee nieuwe locaties met aparte containers voor glas en voor papier, beide aan de Kampweg – een ter hoogte van Vlieduyn, de ander iets oostelijk van de hoek Kampweg/Badweg tegenover Juthout.

Op die twee plekken is ook een ruimte gemaakt voor snoeiafval.

Het is er wel mooier op geworden – en met ons aller medewerking blijft dat hopelijk ook zo!

Wilt u bovenstaande ook delen met uw eventuele huurders?!

Grof vuil wordt elke eerste dinsdag van de maand opgehaald – vooraf online melden bij gemeente Vlieland (Tel. 0562-452710 of digitaal: www.vlieland.nl, digitaal loket/inwoners/Grof huisvuil  – https://www.vlieland.nl/home-vlieland/producten_42323/product/grof-huisvuil-vlieland-aanmelden_1201.html).

Zie ook het bericht van Vereniging van Huiseigenaren Noordzeeduinen.

Nieuwe ondergrondse container voor restafval (Vliepark). Bovengrondse containers en houten omheining zijn weggehaald.

Alles is hier weggehaald. Afval voortaan brengen naar Kampweg of Badweg.

Daar gaan ze…..

Verzamelpunt Containers voor restafval, voor glas, voor papier en plaats voor snoeiafval.

Nieuwe ondergrondse container voor restafval – Badweg ter hoogte van Coosje / Duinborg.