De uitkomsten van de eerder dit jaar gehouden enquête Omgevingsvisie Vlieland zijn in zijn geheel hier (niet hier, helaas – dan moet u zelf even wat actie nemen en naar de site van de gemeente Vlieland gaan) in te zien. Deze week lichten we er het volgende onderwerp uit.

Deze week:

Regelgeving en rol van de gemeente

Mensen zijn gevraagd naar de aanvaardbaarheid van activiteiten uitgevoerd door hun buren. Bij de meeste vragen hebben mensen aangegeven het wenselijk te vinden in meer of mindere mate te worden betrokken bij het wel of niet toelaten van de activiteiten. Dat betekent dat er een moment moet zijn om mee te kunnen spreken of een oordeel te kunnen geven. Daarvoor zijn regels nodig. Om dus op een goede wijze met veranderingen in de fysieke leefomgeving om te gaan, vinden mensen het belangrijk dat er regels zijn en dat de aanvaardbaarheid van de veranderingen op een goede wijze wordt opgepakt.

Daarbij vindt een groot deel van de mensen dat de gemeente de huidige rol voort moet zetten. Een rol die bestaat uit het stellen en handhaven van regels en het zorgdragen voor de fysieke leefomgeving. Een iets groter deel van de mensen vindt dat de gemeente daarbij de samenleving meer moet betrekken. De gemeente moet meer met de samenleving in gesprek en waar mogelijk keuzes ook door de samenleving als geheel laten maken.