De afgelopen dagen zijn we vaker geconfronteerd met COVID-19 positief geteste personen die naar de wal willen reizen. Wij kunnen uitsluitend geïsoleerd vervoer aanbieden voor personen die in hun auto reizen. Passagiers zonder auto dienen geïsoleerd per watertaxi over te varen.
Wij signaleren helaas dat positief geteste personen en/of personen die door de GGD het advies hebben gekregen in quarantaine te gaan, zich zonder zich te melden aan boord gaan en tussen de overige passagiers naar Harlingen reizen. Een zeer onwenselijke situatie, zowel voor passagiers als medewerkers. Om deze personen te stimuleren zich toch kenbaar te maken, hebben wij onderstaande aangepaste procedure gemaakt. Hierdoor kunnen we op een meer verantwoorde manier dergelijke passagiers vervoeren.
Procedure per woensdag 21 juli 2021
Deze procedure vervangt de procedure die u middels onze brief van 12 juli j.l. hebt ontvangen en gaat in per 21 juli 2021. Wij verzoeken u vriendelijk dit protocol onder uw leden te verspreiden, zodat deze werkwijze bij uw leden bekend is.

210720 Doeksen_Protocol Vervoer Covid-19 besmette personen