Nieuw bestuur SBEV per 18 september 2022   –  bestuur@sbev.nl

Voorzitter:    Aafke Bouma (Stern)   –  voorzitter@sbev.nl

Secretaris:    Jan Cees Kuiken (Zilvermeeuw)  –  secretaris@sbev.nl

Penningmeester:      Reinier Noort (Frouke)  –  penningmeester@sbev.nl

Terrein en wegen:     Daan van der Vorm (Lispeltuut)  – terreinbeheer@sbev.nl