Ter herinnering:

Grofvuil en witgoed mag u niet zomaar bij de afvalpunten zetten, tenzij u dit doet in overleg met de gemeente.

Uw overbodige of afgedankte huisraad of machines kunt u heel gemakkelijk online melden op de site van de gemeente.

Dit had dus niet gemogen: