Uit de Leeuwarder Courant van 23 februari 2022:

Leeuwarder Courant (lc.nl)