LET OP: de Kampweg is tot eind april nog gevaarlijker en drukker dan anders!
Vanaf heden tot eind april is de Willem de Vlaminghweg opgebroken en afgesloten voor alle verkeer met het gevolg dat alle auto’s, vrachtauto’s, bussen, etc. van oost naar west EN van west naar oost over de Kampweg moeten rijden.
Wees dus extra voorzichtig als u vanuit het duin de Kampweg op wilt en waarschuw vooral ook uw kinderen voor deze gevaarlijke situatie.

  • Officieel bericht van de Gemeente Vlieland in ‘Uit het Kastje’:

stremming Willem de Vlaminghweg
van 21 februari tot 22 april
Vanaf 14 februari start aannemer Abbink met de voorbereidingen voor het vervangen van het riool in de Willem de Vlaminghweg. In deze week gaat het vooral om materiaaltransport. Van 21 tot 25 februari zijn er werkzaamheden op de hoek van de Willem de Vlaminghweg en de Lutinelaan. Op de wegkruising moet een rioolput worden vervangen. Deze werkzaamheden brengen met zich mee dat de kruising gedurende deze periode afgesloten zal zijn. Verkeer met bestemming ten noorden van deze kruising kan dan omrijden via de Burgemeester Rablaan.
Verkeer dat normaal gesproken van de Willem de Vlaminghweg gebruik maakt zal moeten omrijden via de Kampweg.
De Dorpsstraat blijft éénrichtingsverkeer en blijft afgesloten voor al het verkeer met uitzondering van de A-ontheffinghouders. Hierop zal worden gehandhaafd.
In de weken daarna, vanaf 28 februari, zal de verharding van de Willem de Vlaminghweg van Lutinelaan tot Boereglop worden verwijderd. Dit betekent dat ook de parkeerplaatsen op dit wegvak niet meer bereikbaar zijn. Omwonenden en mensen die hier geparkeerde auto’s hebben staan wordt verzocht deze auto’s tijdelijk elders te parkeren.
De stremming van de Willem de Vlaminghweg duurt naar verwacht tot 22 april. In de week daarna worden nog werkzaamheden naast de rijbaan uitgevoerd. De laatste week van april, vóór de meivakantie, moet het werk gereed zijn.