Op de Paasvergadering van afgelopen zaterdag is Daan van der Vorm afgetreden. Tot zijn opvolger terreinbeheer is bij acclamatie benoemd Folkert Joustra (Maupertuus).

Het bestuur bestaat vanaf heden uit:

Aafke Bouma (Stern), Voorzitter.  (voorzitter@sbev.nl)

Jan Cees Kuiken (Zilvermeeuw), Secretaris. (secretaris@sbev.nl)

Reinier Noort (Frouke), Penningmeester. (penningmeester@sbev.nl)

Folkert Joustra (Maupertuus), Terreinbeheer. (terreinbeheer@sbev.nl)