LET OP: Niet alles is zomaar toegestaan in het duinhuizengebied.

Zie hieronder het bericht van de gemeente aan ons terreinbeheer / het SBEV bestuur:

“Na een visuele constatering van één van de eigenaren van een zomerwoning alhier (beplanten van een erf zonder vergunning op een perceel in het zomerhuizenterrein), hebben wij besloten om het bijgevoegde document eveneens als bijlage alsnog naar de diverse bij ons bekende uitvoerende bedrijven te sturen (zie e-mail onderhangend).  Daarnaast leek het ons verstandig dit jou even toe te sturen met het verzoek dit te delen met de Stichtingen van de zomerwoningen; zou je dat willen doen? Misschien is men er al mee bekend (maar niet iedereen leest altijd ons huis-aan-huisblad en begrijpelijk), misschien ook niet maar wel zo handig als ze er wél van weten.

Alvast dank voor het doorgeven.

Verzonden: woensdag 4 mei 2022 14:30
Onderwerp: Beleidsregels terreinen Recreatiewoningen Noordzeeduinen

Dag allen,

Zie bijlage: op 20 april 2021 zijn deze beleidsregels vastgesteld en gepubliceerd. Echter, wij merken dat dit toch onbekend is bij velen en sturen daarom deze even aan u allen toe.

Mocht u als uitvoerend bedrijf werkopdracht krijgen voor een perceel dat valt onder het bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Noordzeeduinen’, dan zouden wij het op prijs stellen als u van tevoren even contact opneemt met ondergetekende of er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het betreffende perceel inzake het onderdeel ‘Werk en werkzaamheden uitvoeren’.

Wij zullen in de omgevingsvergunning voor ‘Bouwen’ standaard onder de voorwaarden opnemen dat, mocht men ook iets aan het perceel willen doen, dit vergunningsplichtig is onder voorwaarden zoals gesteld in de bijlage.

Met dank bij voorbaat voor uw aller medewerking.”

210420 Beleidsregels Recreatiewoningen Noordzeeduinen – erfinrichting