Het college heeft in de vergadering van 24 mei 2022 besloten voor de periode van 28 mei 2022 tot 1 oktober 2022 een rookverbod verbod in te stellen voor bossen en natuurterreinen. In bossen of natuurterreinen zoals heide, veengronden en duingebieden is het verboden te roken en, voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen of te laten liggen. Dit geldt in of binnen een afstand van 30 meter van bossen en natuurgebieden. Overtreding van dit verbod is strafbaar.

In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, gras en/of duinen de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen of uitbreiden, maar ook bij minder droge periodes is het risico hoger dan in andere gebieden. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat de Veiligheidsregio fase 2 (extra alert) afkondigt voor natuurbrandrisico. Ook als er minder toeristen op het eiland zijn, kunnen andere factoren het risico op een natuurbrand vergroten. Eén weggegooid blikje of stukje glas kan bijvoorbeeld al leiden tot een natuurbrand.

Het stookverbod als bedoeld in artikel 5:34 van de APV blijft onverminderd van kracht.