Selectiecommissie gemeente Vlieland draagt twee wethouders voor

De selectiecommissie, bestaande uit een vertegenwoordiger vanuit elke fractie, draagt unaniem de heer Ron de Haan uit Castricum en de heer Roel de Jong uit Joure voor als beoogd wethouder van de gemeente Vlieland.

Ron de Haan was de vorige raadsperiode wethouder in de gemeente Castricum en heeft daar ervaring opgedaan met het uitvoeren van een raadsakkoord. Daarvoor was De Haan al 14 jaar raadslid.
Ron de Haan: Ik ben dankbaar en zie uit naar de samenwerking met de gemeenteraad, m’n nieuwe collega’s, de organisatie, de ontmoetingen met de Vlielandse inwoners en ondernemers. Er ligt een prachtige opgave.

Roel de Jong was de vorige raadsperiode wethouder in de gemeente De Fryske Marren en was eerder lid van Provinciale Staten van Fryslân. De Jong is al meer dan 20 jaar betrokken bij het Waddengebied vanuit eerdere functies bij de Raad van de Wadden, het Deltaprogramma Wadden en als bestuurder bij Wetterskip Fryslân.
Roel de Jong: Wethouder worden op Vlieland is voor mij een prachtig slotakkoord op ruim 20 jaar betrokkenheid bij het werelderfgoed Waddenzee en zijn bewoners.

Na het opstellen van een raadsbreed akkoord heeft de gemeenteraad een vacature voor 2 wethouders opengesteld. De selectiecommissie heeft 38 sollicitaties ontvangen, allen van de wal, en heeft met 7 kandidaten een gesprek gevoerd.

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 12 september a.s. een besluit over de benoeming van de voorgedragen kandidaten. In dezelfde raadsvergadering wordt het raadsbrede akkoord vastgesteld.