Beoogd wethouder de heer R. de Haan heeft zijn kandidatuur ingetrokken. Vanwege de voorgenomen huisvesting van de wethouders ziet hij af van de benoeming.

Op de agenda voor de raadsvergadering van maandag 12 september van de gemeente Vlieland staat de benoeming van twee wethouderskandidaten, de heer. R. de Haan en de heer R. de Jong. Nu één van de twee kandidaten zich heeft teruggetrokken kan de benoeming van de andere kandidaat vanavond ook niet doorgaan. Volgens de wet moet de gemeente namelijk minimaal over twee wethouders beschikken. Voor de heer De Jong betekent dit dat zijn benoeming wordt uitgesteld tot een later moment.

Ron de Haan: “In mijn sollicitatiegesprek met de commissie is de huisvesting van de wethouders kort ter sprake gekomen. Eén woning voor twee wethouders. Ik heb daarmee ingestemd in de verwachting dat het voor even zou zijn. Nood breekt immers wet. Bij de bezichtiging van de woning een week later merkte ik dat de leefsituatie waar ik in terecht zou komen niet goed voelde. Het is spijtig dat het hier stopt”.

De selectiecommissie gaat zich beraden over hoe er zo spoedig mogelijk kan worden voorzien in de opengevallen vacature.