Aanmelden voor ‘Uit het kastje’ per mail.

Bericht van de Gemeente Vlieland.

‘Uit het kastje’ wordt niet alleen huis-aan-huis rondgebracht op Vlieland, de nieuwsbrief wordt ook altijd op de website geplaatst als pdf-bestand dat u kunt downloaden. Vanuit de oude website kon dit pdf- bestand dan met een druk op de knop ook, als extra service, per mail naar abonnees worden verzonden. Het versturen van een pdf-bestand is nog vrij ouderwets en het systeem waar onze nieuwe website onder draait is hier niet meer op ingericht. Het nieuwe systeem biedt wel de mogelijkheid tot een digitale interactieve nieuwsbrief, maar zover zijn we nog niet.

Om de abonnees toch het pdf-je met ‘Uit het kastje’ toe te kunnen blijven sturen is geprobeerd de mailadressen uit de oude website te halen en over te nemen op een verzendlijst. Dit is echter niet helemaal goed gegaan. De lijst bleek vervuild met mailadressen die om andere redenen ooit zijn ingevoerd in de oude website. Ook kregen we meldingen van mensen die de nieuwsbrief ineens niet meer per mail ontvingen.

Om met een ‘schone lei’ te beginnen hebben we besloten om deze oude lijst met mailadressen niet meer te gebruiken. Wie de nieuwsbrief (ook) als pdf-bestand via de mail wil ontvangen kan dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar uhk@vlieland.nl.