Werkzaamheden Koers (bericht van SBEV – Daan van der Vorm)

De firma Koers heeft deze week haar tenten eindelijk weer opgeslagen op Vlieland om het hoognodige onderhoud uit te voeren. Veel regen en ook veel verbouw en nieuwbouw aan huizen heeft tot veel schade geleid, met name op de kruisingen en aan de tijdelijke palen met draden. Het is bijna niet te voorkomen dat bouwers schade maken, helaas wordt het niet altijd gemeld. Onze beheerder Orf vd Veer tracht zoveel mogelijk de “daders” te traceren en hen aan te spreken op de schade. Als bestuur zullen we uiteraard ook de financiële consequenties hiervan bekijken en doorleggen waar mogelijk.

Door Corona was het de afgelopen 12 maanden niet gelukt om goed onderhoud en nog enige aanpassingen uit te voeren. Dat is deze week wel gebeurd. Koers had als “noodverband” de Vlielandse firma Tot ingehuurd om kleine onderhoudsklussen te verrichten die niet konden wachten. Tot heeft echter niet de machinerie die Koers wel heeft om het werk echt goed te doen. Als het goed is ligt het Duinkersoord er weer Paasbest bij.