Leefbaarheid Vlieland onder druk: concurrentie om de ruimte – zie Link:

https://nos.nl/l/2474579