Goedemorgen,

Ter  informatie ontvangt u bijgaande flyer over de werkzaamheden die Rijkswaterstaat vanaf september verricht aan het strand van Vlieland; zodra de precieze startdatum bekend is, wordt u hierover nog geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

230816 RWS _ Flyer Zandsuppletie230816 RWS _ Flyer Zandsuppletie

Paula Hoff

Senior Adviseur Waddengebied | Relatiemanager

………………………………………………………………

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Directie Netwerkmanagement

District Noord West

Oedsmawei 32 | 9001 ZJ Grou

Postbus 2301 | 8901 JH Leeuwarden

………………………………………………………………………………………………….

T 088-7974420

M 06 22411492

Paula.hoff@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl

Volg ons op Twitter en Facebook