Al jaren verzorgt Taxi Zeelen voor de inwoners het zogenaamde Wmo-vervoer op het eiland, naar volle tevredenheid van zowel de inwoners als de gemeente. Helaas komt hier nu een einde aan.
In een gesprek vorige week met de eigenaren van Taxi Zeelen, Wim Molog en Brenda Peek, hebben zij aangegeven te stoppen met het gehele taxivervoer. Per 21 mei stopt het commerciële vervoer omdat de taxivergunning verloopt. {….}  De eigenaren geven aan dat zowel het commerciële als het Wmo vervoer de laatste jaren flink gedaald zijn, terwijl ze wel volledig beschikbaar moesten blijven. Daarnaast is het, net als in andere sectoren, moeilijk om voldoende personeel te krijgen en te behouden. De eigenaren van Taxi Zeelen waren in vergevorderde onderhandelingen met een partij die interesse had om het taxi bedrijf over te nemen. Helaas heeft deze partij op het laatste moment afgehaakt.
De gemeente roept iedereen op om alvast na te denken over alternatieven voor het Wmo-vervoer. Wij willen hierover op korte termijn met u als inwoner in gesprek. Om het WMO vervoer op Vlieland een toekomst te geven moeten we zoeken naar creatieve oplossingen. Dit probleem speelt ook op andere eilanden.
Degene die op dit moment afhankelijk zijn van de Wmo-taxi vragen we, waar mogelijk, te kijken in hun eigen netwerk wat de mogelijkheden zijn en dit door te geven aan Lieke Hornstra, e-mail l.hornstra@terschelling.nl. Uiteraard blijven wij ons uiterste best doen om de inwoners die niet volledig zelfstandig mobiel zijn, te ondersteunen. De inwoners met een indicatie krijgen hierover nog een persoonlijk bericht.
Wij hopen op uw begrip en medewerking en komen op zeer korte termijn bij u terug.
Tenslotte willen we Wim en zijn medewerkers van Taxi Zeelen van harte bedanken voor hun inzet en goede samenwerking de afgelopen jaren!
Burgemeester en wethouders van Vlieland.