• 21 april 2020 – Gemeenteraad – Vastgesteld – Beleidsregels Recreatiewoningenterrein, o.a. vergunningplicht voor ophogen of afgraven van gronden, aanbrengen van beplanting is niet toegestaan, etc.

https://sbev.nl/wp-content/uploads/2022/05/210420-Beleidsregels-Recreatiewoningen-Noordzeeduinen-erfinrichting.pdf

  • 27 januari 2020 – Gemeenteraad – Vastgesteld Bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland

Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland: Regels (ruimtelijkeplannen.nl)

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0096.20180691-VA02/r_NL.IMRO.0096.20180691-VA02.html

  • 27 mei 2019 – Gemeenteraad – Voorontwerp Nieuw Bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=43e9b97a-11c8-499c-bd08-c295dd5d3a16

  • Bestemmingsplan Zomerhuizenterrein Vlieland, zoals vastgesteld op 24 juni 2013.

Klik op de link om het .pdf document in te zien:

Bestemmingsplan Zomerhuizenterrein 24 juni 2013(K)