Stichting Beheer Erfpacht Duinkersoord & Vliepark

bestuur@sbev.nl

Adres

Postbus 13210
2501 EE Den Haag

Bestuur

Voorzitter
Aafke Bouma (Stern)
voorzitter@sbev.nl

Secretaris
Jan Cees Kuiken (Zilvermeeuw)
secretariaat@sbev.nl

Penningmeester
Reinier Noort (Frouke)
penningmeester@sbev.nl

Wegen en paden e.d.
Folkert Joustra (Maupertuus)
terreinbeheer@sbev.nl

Banknummer

Het Banknummer van de SBEV is: NL46INGB0000817387 ten name van Stichting Beheer Erfpacht Duinkersoord & Vliepark.

Voor betalingen uit het buitenland:

IBAN: NL46INGB0000817387
BIC: INGBNL2A