Stichting Beheer Erfpacht Duinkersoord & Vliepark

bestuur@sbev.nl

Adres

p/a  Jan Pelleboerplein 1
9765 BR PATERSWOLDE

Bestuur

Voorzitter
Aafke Bouma
voorzitter@sbev.nl

Secretaris
Jan Cees Kuiken
secretariaat@sbev.nl

Penningmeester
Reinier Noort
penningmeester@sbev.nl

Wegen en paden e.d.
Daan van der Vorm
terreinbeheer@sbev.nl

Banknummer

Het Banknummer van de SBEV is: NL46INGB0000817387 ten name van Stichting Beheer Erfpacht Duinkersoord & Vliepark.

Voor betalingen uit het buitenland:

IBAN: NL46INGB0000817387
BIC: INGBNL2A