Drumband Ophaaldienst – melden bruikbaar huisraad – Tel. (06) 51 62 81 32 /0562-451294 (Meilom Soolsma) of Henk Wolfswinkel (06-57991883).

Grof vuil (1e dinsdag van de maand), Wit- en bruingoed (2e dinsdag van de maand) – alleen op afroepbasis – melden: tel. 0562 – 452700 of via email: burgerzaken@vlieland.nl

Tuinafval (Snoei/Knip) (3e dinsdag van de maand)

Voor het zomerhuizenterrein geldt een algeheel parkeerverbod, dus ook op eigen terrein van het gehuurde huisje – Tijdelijk stallen aanhangwagens buiten zomerhuizenterrein –  Kosten €90,= inclusief halen en brengen van en naar de boot / huisje /  stalling – Tel: +31 6 10 90 29 93 of via email: Bagagevervoervlieland@gmail.com

Webcam VVV – https://www.webcamvlieland.nl/pages/cameras/vvv_vlieland.php

Webcam Zeezicht – https://www.zeezichtvlieland.nl/webcam/

Webcam Badhuys – https://webcam.nl/vlieland/

Gemeente Vlieland – https://www.vlieland.nl/

Gemeente Vlieland – https://www.vlieland.nl/home-vlieland/

VVV Vlieland – https://vlieland.net/nl

Gemeentehuis Vlieland – http://www.gemeentehuis.net/nl/361/Gemeente-Vlieland

SBEV – https://sbev.nl/

  • 21 april 2020 – Gemeenteraad – VastgesteldBeleidsregels Recreatiewoningenterrein, o.a. vergunningplicht voor ophogen of afgraven van gronden, en  aanbrengen van beplanting is niet toegestaan, etc.

https://sbev.nl/wp-content/uploads/2022/05/210420-Beleidsregels-Recreatiewoningen-Noordzeeduinen-erfinrichting.pdf

SBB Vlieland – https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/vlieland

SBB Vlieland – Blogs – https://www.boswachtersblog.nl/vlieland/

SBB Wandelen op Vlieland – routes – https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/vlieland/routes

Doeksen – https://www.rederij-doeksen.nl/dienstregeling

Waddenveer Vriendschap Vlie-Texel – https://www.waddenveer.nl/

Noordwester – https://www.denoordwester.nl/

Trompshuys – http://www.trompshuys.nl/nl/

Vliestroom Nieuws – http://www.vliestroom.nl/