De afgelopen maanden (2014) is de overlast van (bruine) ratten op Vlieland flink toegenomen, dit zien we ook in Duinkersoord en omgeving. Onze terreinbeheerder Folkert Janssens is volop in overleg met de gemeente om de bestrijding van deze dieren te coördineren. Uiteraard gebeurt dit niet met gif maar met vallen. Het belangrijkste is natuurlijk het voorkomen van de aanwezigheid van ratten. Wij vragen U dan ook om zeer zorgvuldig om te gaan met het weggooien van huishoudelijk afval, dus niet naast de containers, of in containers waarvan de deksel niet meer dicht kan. Het “tijdelijk” buiten zetten van de vuilniszakken raden wij af. Meeuwen vreten vaak de zakken aan waardoor er etensresten in het milieu komen.  Wij vragen u vriendelijk, indien van toepassing, ook uw huurders over dit probleem te informeren.

Even de achtergrond van de bruine rat: (met dank aan Folkert)

Tot halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw kwamen ratten helemaal niet of nauwelijks voor op het eiland. Sinds de sluiting van de lokale vuilstort is dit een probleem geworden want de paar ratten die via diverse kanalen op Vlieland terecht zijn gekomen konden zich alleen marginaal in leven houden rondom die stort. De toename van de toeristenstroom, de plaatsing van containers her en der heeft geresulteerd in meer rondslingerende etenswaren en ook de rozenbottels vinden gretig aftrek onder het ongedierte. Het seizoen is verlengd met enkele weken en ook in de winter zijn er voortdurend gasten op het eiland dus daar waar de ratten in het verleden in de winter werden gedecimeerd blijkt er nu voldoende eten in de omgeving van de dieren voor te komen om de winter te overleven. Normale uitval in de winter van in de zomer geboren jongen is ongeveer 50 procent (kiekendief, vorst, verdrinking) maar de zachte winter van afgelopen jaar heeft heel veel dieren de gelegenheid gegeven te overleven. (idem met de bastaardsatijnvlinder/rups en de traditionele steekmuggen).   Mocht U een rat of ratten zien, meld dit dan bij de gemeente (de heer Elzo Brink 0562-452700) en/of terreinbeheer@sbev.nl